Oferta

Roboty inwestycyjne

 • budowa obiektów przemysłowych
 • budowa budynków biurowych
 • budowa budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych
 • roboty wykończeniowe budynków mieszkalnych i przemysłowych
 • ocieplenia budynków
 • wykonanie instalacji sanitarnych
 • wykonanie instalacji elektrycznych
 • wykonanie instalacji wentylacyjnych

Roboty remontowe

 • modernizacja obiektów przemysłowych
 • remonty, adaptacje, modernizacje budynków mieszkalnych i użytkowych
 • remonty i wymiana pokryć dachowych
 • remonty elewacji budynków
 • wymiana stropów
 • remonty przewodów kominowych
 • wymiana instalacji z.w, c.w., c.o., kanalizacji
 • remonty balkonów
 • wymiana instalacji elektrycznych
 • roboty ślusarskie i stolarskie